Koop Koopstra

Bron: Leeuwarder courant  op 05-07-2021