Hendrika (Riekje) Meinsma

It Hearrenfean

    Gepubliceerd in Heerenveener Courant  op 31-12-2020